Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Tuz Gölü, dünyanın en büyük ve en kaliteli tuz üretimi gerçekleştirilen doğal tuz göllerinden biridir. Yaklaşık 3.500 km2’lik yüzölçümü ile İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin ortasında kapalı havzada yer almaktadır.  Tektonik bölgelerin ortasında yer alan Tuz Gölü, zengin mineral yapısı ile tanınmaktadır. Dünyanın tuzluluk oranı bakımından önde gelen sayılı göllerinden bir tanesidir. Yaklaşık 250 Milyon ton civarı rezervinin bulunduğu tahmin edilmektedir.1800’lü yılların başından beri tuz üretiminin gerçekleştiği göl, Türkiye’nin tuz üretiminin %60’ını karşılamaktadır.

Sayılamayacak kadar çok çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapan Tuz Gölü havzası, yaklaşık 6.000 kadar kuş yuvalama alanına sahiptir. Bunun yanında bölgede 279 bitki ve bakteri türünün yaşadığı tespit edilmiştir. Dünyanın önemli doğal alanlarından biri olan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, sahip olduğu bu özellikleri nedeniyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kaydedilmiştir.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde faaliyet gösteren Koyuncu Tuz İşletmemiz, tuzluluğun en yoğun olduğu kuzey kesiminde yer almaktadır. Toplam 5 havuzda 18km2’lik bir alanda üretim yapmaktayız.