Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü 1.300 km2, Tuz Gölü Alt Havzası ise 20.000 km2 yer kaplar. Tuz Gölü; sahip olduğu biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından dünyadaki sayılı alanlardandır. Önemli Bitki Alanı, Önemli Kuş Alanı, 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma olan Tuz Gölü, aynı zamanda Ramsar Kriterleri(*)’ne göre uluslararası öneme sahip bir sulak alandır.

Bu önemin bilincinde olan Koyuncu Tuz, sürdürülebilir ve çevreci üretim tekniklerinden faydalanarak ekolojik yapının imkan verdiği miktarlarda üretim yapmaktadır.

* Ramsar Kriterleri, su kuşlarının yaşam alanlarını ve sulak alanları koruma altına almayı amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir.