Sıvı Tuz Nedir

2020-11-03(11503)

Tuz veya sodyum klorür, tuzluklardaki beyaz kristal katıdan herkesin aşina olduğu katı kristal formuyla tanınır. Katı hal, tuzun sahip olduğu tek biçim değildir.

Koyuncu Tuz’un geniş ürün yelpazesinde sıvı halde rafine tuz da bulunmaktadır. Bu yazıda "sıvı tuz nedir?" sorusuna cevap vereceğiz. Özelliklerine ve kullanım alanlarına değineceğiz.

Sıvı Tuz

Katı haldeki tuz 800 °C'ye kadar erimez. Bu, negatif yüklü klorür iyonu ile pozitif yüklü sodyum iyonu arasındaki inanılmaz derecede güçlü iyonik bağlarından kaynaklanmaktadır. Zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim, oda sıcaklığında katı formda olan bir iyonik bağ oluşturur.

Rafine sıvı tuz, tuzun sulu çözeltisi hazırlandıktan sonra çözelti içerisindeki +2 yüklü metal iyonlarının elimine edilerek kimyasal ve fiziksel özellikleri standardize edilmiş olarak üretilir. Üretilen sıvı tuz içerisinde her hangi bir fiziksel kirlilik bulunmaz. Sıvı tuz, iyonik bir çözeltidir ve iyonik çözeltiler, onları endüstriyel kullanımlar için mükemmel kılan birçok istisnai özelliğe sahiptir.


Sıvı Tuzun Özellikleri
● Sıvı tuz berrak ve açık renklidir.
● Kalıntı ve tortu içermez.
● Sodyum klorür çözeltisidir.
● Rafine sıvı tuz tekstil endüstrisinde boyama kalitesini düşüren kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlardan arındırılmıştır.
● Rafine sıvı tuz, sabit konsantrasyon da % 25 (kg / kg) olan homojen bir karışımdır.
● Sıvı tuzun sertliği % 10'luk bir çözelti içinde 0-2 DH'dir (Alman sertliği).
● Sıvı tuzun ph değeri 6.0 ile 7.0 arasındadır.
● Sıvı tuzun yoğunluğu 1,17 ve 21 Baume’dir.
 

Sıvı Tuz Ne İçin Kullanılır?

Sıvı tuz yaygın olarak tekstil endüstrisi için üretilir. Özellikle pamuk ve viskon kumaş ve iplik boyama işleminde kullanılır. Ayrıca su yumuşatma sistemlerinde reçine rejenerasyonu amacı ile kullanılmaktadır.

Yüksek Kaliteli Sıvı Tuz 

Türkiye’nin en büyük tuz ihracatçısı Koyuncu Tuz, tekstil sektöründe endüstriyel kullanım için yüksek teknoloji ekipmanlarla yüksek saflıkta sıvı tuz üretmektedir. Rafine sıvı tuz, genel olarak tekstil fabrikalarındaki boyama makinelerinde ve su yumuşatma sistemlerinin şartlandırılmasında kullanılır. Sıvı tuz, endüstriyel kullanımlar için çeşitli avantajlara sahiptir.

Tekstil Sektöründe Sıvı Tuzun Avantajları

Tuzlar ayrıca elektrolit maddeler olarak adlandırılır. Bunun nedeni, çözülürken iyonlarına ayrışmaları ve ayrılan parçaların elektriksel iletkenliğidir. Tuz, gıda, deterjan, kağıt, cam, kimya, tekstil, gıda, deterjan, kağıt, cam, kimya, tekstil gibi birçok farklı sektörde hammadde veya ara ürün olarak kullanılmaktadır.

Tekstil endüstrisindeki sıvı tuzun avantajlarına bir göz atalım.

● Katı tuz tıkanmaya ve pompa arızasına neden olabilir. Sıvı tuz bu sorunu ortadan kaldırır.


● Sıvı tuz homojen bir karışım olduğundan abraj riskini ortadan kaldırır ve böylece kumaşa zarar vermez.

● Sıvı tuz tedariğinin maliyeti, rafine katı tuz tedariğinden %15-%25 daha azdır.

● Makine operatörü tarafından makinelere verilen katı tuz miktarı genellikle reçete değerinden farklıdır; ancak sıvı tuzda bu değer tam olarak reçete değeriyle aynıdır.

● Sıvı tuz aynı zamanda depolama ve fabrika içerisinde taşıma avantajları sağlar. Makine operatörleri tarafından tuz depolarından katı tuzu almak ve her makineye tek tek tuz taşımak ekstra çaba ve maliyet gerektirir. Sıvı tuz ise bu fazla işçiliği ortadan kaldırır.

● Endüstride sıvı tuz kullanımının bir diğer avantajı da tuz depolamasıdır. Rafine katı tuz, depolama ve stoklama gerektirirken rafine sıvı tuz ile daha az depolama ihtiyacınız oluşur.

● Boyama işlemi sırasında pH değişikliği konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

● Su şartlandırma için kullanım sırasında reçine kirlenmesi, rafine katı tuza göre daha azdır.

● Rafine sıvı tuzun sertliği azdır. Sonuç olarak daha canlı ve daha parlak renkler ortaya çıkar.

● Sıvı tuz, reçine rejenerasyonu daha aktif yapıldığından tuz kullanım maliyetini düşürür.

● Hazırlanan karışım doymamış bir çözeltidir. Uzun süreli depolama ve stoklama koşullarında dahi herhangi bir tortu ve çökelme meydana gelmez.